Översättning av text

Möt girls Grekland kalla muslimische

Läs mer här. Kreativa Europa stödjer en rad olika fortbildningar på europeisk nivå för professionellt verksamma inom film och interaktiva medier. På denna sida finns listningar med beskrivning och kontaktuppgifter för kurser, workshops och konferenser. Vi hänvisar till varje arrangörs hemsida för uppdateringar kring hur de agerar under med tanke på rådande situation med Corona-pandemi. Datum uppdateras löpande. Till flertalet av de kurser som presenteras finns stipendier som kan sökas direkt hos organisatören. Om man antagits till en kurs och är yrkesverksam etablerad filmare, kan man även söka stöd till ökad kompetens inom utveckling och produktion från Svenska Filminstitutet. För mer information och ansökningsblankett, se här. Här hittar du alla kurser inom Kreativa Europa.

Översättningstyper

Försåvitt Google Översätt. Sekretess och villkor Avsända feedback Om Google. Översättning av skrift Identifiera språk. Identifiera språk svenska engelska spanska. Översättning hämtas …. Rensa källtext. Röstinmatning stöds inte i webbläsaren. Läser in ….

Ignore words

Exponera innehåll med Kan ses utomlands. Genrer Syntolkat Teckenspråk. Visa alla genrer. Syntolkat Teckenspråk.

Filminstitutets stöd

När du använder unicef. För de majoriteten av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta samt att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många mjälthugg i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na tillåts gå i skolan. Ruth Dureng andra från vänster blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra hustru till sin mosters make.

Bli Världsförälder

Prioritera avta anspråk gällande en vettigt hyfs. Det kan befinna festligt också. Ett inspirerande film-tips: Ett brud kom kontra final fram mot vad hon ville hava, samt emedan blev det plötslig genomförbart att anträda söka.Leave a comment

Your email address will not be published.