Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Möt kvinnor i nattduksdating

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Om bloggen Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR. Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten. Ibland är den överdriven och ibland är den rättfärdigad.

Kvinnofridsarbetet måste utvecklas och förstärkas

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle Frågor försåvitt våld kan rädda kvinnors liv Gällande den internationella kvinnodagen vill vi beakta en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor; mäns våld mot kvinnor. Det är en bov handling och det är samhällets förpliktelse att bekämpa våldet och se mot att den som är utsatt tillåts stöd. För att det ska funka krävs kunskap, skriver Nationellt centrum för kvinnofrids Gun Heimer och Åsa Witkowski.

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor

Det osynliga våldet mot äldre kvinnor Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer varje år. Men förutfattade ordföljder och generaliseringar, som att sexuellt våld upphör med åldern, försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp dom har rätt till. Även män utsätts för våld men det våld såsom drabbar kvinnorna kan se annorlunda ut och därför är det viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan könen. Det anser Nationellt centrum för kvinnofrid NCK bred Uppsala universitet som i dag presenterar en forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor på ett symposium vid riksdagen tillsammans med Barbro Westerholm. Kvinnor utsätts oftare för våld bruten en nuvarande eller tidigare partner samt det kan handla om flera annorlunda typer av våld. Män utsätts oftare för fysiskt våld från en förut dem okänd man. Att det tittar ut på det sättet generellt finns det i dag en relativt bamse medvetenhet om.Leave a comment

Your email address will not be published.