Rättigheter hemma

Ensamstående kvinnor springa iväg för partner

Vad är trots egentligen? Ibland beskrivs det som ett inre tvång hos barnet att ifrågasätta allt och göra tvärtemot — bara för att hon har förstått att hon kan. Jag har inte så mycket till övers för en sådan beskrivning av trots. I mitt förra blogginlägg argumenterade jag för att allt mänskligt beteende syftar till att tillgodose behov. Behoven bakom trots tror jag är självständighetsorienterade. Att ta ansvar för sitt eget liv.

Lämna en kommentar

Les nouvelles abréviations suivantes sont utilisées :. Allt jag äger är en envig och denna duell utkämpas varje tag av mitt liv mellan de falska tröster, som endast ökar vanmakten samt får min förtvivlan att djupna, samt de sanna tröster, som leder jag mot den tillfälliga befrielsen. Jag bör kanske säga : den sanna hugsvalelse, ty strängt taget finns för jag endast en verklig tröst : den som låter mig veta att mig är en fri människa, en okränkbar individ, en inom mina gränser bra person. Det säkraste tecknet på grimas ofrihet är min fruktan för att leva.Leave a comment

Your email address will not be published.