Kakor på Försäkringskassan

En ensamstående man john

Så beräknar vi ditt bostadstillägg Visa fördjupning Så beräknar vi ditt bostadstillägg För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst. Vi räknar först ut vad din bostadskostnad blir per år. Sedan drar vi av en viss del av din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som delas med tolv och betalas ut varje månad. Beräkningen nedan gäller för år Först räknar vi ut din bostadskostnad Bostadskostnaden beräknas på olika sätt beroende på vilken slags bostad du har: Bor du i en hyrd bostad beräknas bostadskostnaden utifrån månadshyran. Äger du en bostadsrätt räknas månadsavgift samt eventuella räntekostnader för bolån som bostadskostnad. Bor du i ett eget hus räknas eventuella räntekostnader för bolån, fastighetsavgift samt uppvärmning och driftskostnader enligt schablonbelopp.

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

Malmö stad, 80 Malmö Bli ett familjehem Alla barn behöver en familj samt en trygg plats att bo gällande, de behöver ett hem. Många avkomma har fått en trygg plats inom ett familjehem. Familjen kan se annorlunda ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan avkomma. Anmäl intresse för att bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Familjehemmet ska se till att barnet får en trygg, säker och bastant grund att växa och utvecklas av. Du arbetar i team med socialtjänsten och med barnets familj och kontaktnät. Det här sättet att samarbeta runt ett barn kallas för Det tredelade föräldraskapet. Vilka barn behöver familjehem?

Det största ansvaret

Vilka frågor berörs i vårdnad av barn? Fråga Vad gäller i frågor såsom rör vårdnad om barn och försåvitt vårdnadstvist? Svar Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att för barnets räkning fatta beslut försåvitt viktiga frågor som rör barnet, mot exempel om skolgång, sjukvård, folkbokföring samt om utfärdande av pass. Som viga har ni automatiskt gemensam vårdnad försåvitt era barn.

Testamente samboavtal eller försäkring vad ger mitt barn extra trygghet?

Skattefria stipendier till den del som överstiger 3 kronor per månad Avtalsgruppsjukförsäkringar AGS för sjukfall före Beviljat bostadstillägg mot pensionärer Beviljat särskilt bostadstillägg Beviljat bostadsbidrag Arbetsinkomst och inkomst av eget affärsverksamhet räknas till den del den överstiger 24 kronor per år. Inkomsterna beräknas efter avdrag för skatt. Är du gifta räknas era inkomster ihop samt delas sedan lika mellan er. Äldreförsörjningsstödet kan påverkas om du reser utstött Sverige en längre tid Visa sänka Äldreförsörjningsstödet kan påverkas om du reser utanför Sverige en längre tid Försåvitt du reser till ett annat mark en längre tid kan detta affektera din rätt till äldreförsörjningsstöd.

Så ansöker du

Bostadstillägg är pengar du kan få försåvitt du har aktivitetsersättning eller sjukersättning samt har kostnader för ditt boende. Ni behöver inte betala skatt på tillägget. Kan jag få bostadstillägg?Leave a comment

Your email address will not be published.