Jämställdhet

Möt flickan sex röst pensacola

Ja, jag vill bli månadsgivare idag! Syraattacker är en fruktansvärd form av våld, där syra eller annat frätande ämne kastas mot en person - oftast en kvinna eller en flicka - med avsikt att tortera, skada eller döda dem. De vanligaste orsakerna till syraattacker är att kvinnan eller flickan vägrat att gifta sig med en man eller nekat honom sex. För att visa sin makt och tillintetgöra kvinnornas möjlighet att någonsin kunna leva ett normalt liv igen utför mannen detta fruktansvärda våldsdåd som skadar kvinnan för livet. Globalt sker cirka 1 syraattacker per år och 80 procent av dessa riktas mot flickor och kvinnor. Då brotten inte alltid rapporteras av rädsla för repressalier kan mörkertalet vara stort. Indien, Pakistan och Bangladesh är tre länder där syraattacker förekommer, dels för att syran är lätt att få tag i och dels för att straffen är så låga. I de flesta fall siktar förövaren medvetet mot ansiktet eftersom kvinnans ansikte ses som heligt.

”Jag vill vara en stark röst för alla de som inte kan göra sina röster hörda.”

Att bli gravid och föda barn inom ung ålder kan få livsavgörande konsekvenser och är dessutom den ledande dödsorsaken för flickor i åldern 15—19 år världen över. Därför krävs bra sexualundervisning som bidrar till ökad kunskap, jämställda relationer och förebygger våld. Unga behöver också tillgång till råd, stöd samt vård kopplat till sex och relationer, till exempel preventivmedel och säkra aborter. Ge varje flicka makten att avgöra över sin kropp, sin sexualitet samt sitt liv. Flickor är dessutom överrepresenterade bland de barn som inte tillåts någon utbildning alls och bland dom som tvingas hoppa av skolan, särskilt i kriser och konflikter. Orsakerna kan vara att det anses bortkastat att utbilda en flicka eller att familjen är fattig och värderar söners skolning högre. En trygg utbildning av aptitlig kvalitet är inte bara en rättighet utan även en nyckel till oberoende. Låt alla flickor få gå inom en trygg och bra skola odla de kan skapa en bättre futurum.

Malin Kihlström

Avsikt 5: Jämställdhet Uppdaterades senast den 8 april Jämställdhet mellan kvinnor och hanar är en förutsättning för en beprövad och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar försåvitt en rättvis fördelning av makt, inverkan och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinns och flickor drabbar såväl individen såsom hela samhället. Det har bevisats försåvitt och om igen att politisk, finansiell och social jämlikhet mellan kvinnor samt män bidrar till alla dimensioner bruten hållbar utveckling. Att leva ett leva fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och absolut avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Delmål 5. Läs mer 5. A Detsamma rätt till ekonomiska resurser och innehav samt tillgång till finansiella tjänster Fullborda reformer för att ge kvinnor detsamma rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång mot finansiella tjänster, arv och naturresurser, inom enlighet med nationell lagstiftning.Leave a comment

Your email address will not be published.