35 tips om att ha effektiva och smarta möten

Jag vill träffa en bra svår

Men det finns mycket du kan göra för att hjälpa personen. Du kan ställa frågor, lyssna och visa att du bryr dig och hjälpa till att söka hjälp. Men du behöver också ta hand om dig själv för att kunna vara ett bra stöd. Den här texten är för dig som är närstående till någon som har en ätstörning.

Våra mest sålda böcker

Behålla mina data till nästa gång Behålla mitt namn, e-postadress i cookies efterträdande gång jag kommenterar Jag godkänner Läkartidningens Policy Tack Att du orkar samt hur du lyckades förmedla just det här patientmötet så fint i texten, gav mig rysningar. Tack Mia, förut din berättelse. Utifrån primärvårdens problem tillsammans ständig läkarbrist är den här historien både förståelig och lärorik. Och tack och lov att du orkade. Mig tror man skulle hitta många patienter och se att mycket tid lagts på korta symtomrelaterade besök utan synligt resultat. Jag blir både glad samt rörd när jag läser hur antagligen du hanterat detta patientöde. Jag inneha med några år i yrket träffat på ett antal så kallade besvärliga patienter och, jag tycker med tiden att det där steget från att tycka patienten är problematisk till att istället försöka förstå denne, faktiskt promenerar lättare i takt med att erfarenheten ökar.

Andra läser om

Dialog med någon som mår dåligt Armé får du tips och råd försåvitt hur du kan hjälpa någon såsom mår psykiskt dåligt. Om jag misstänker att någon i min omgivning mår psykiskt dåligt, vad bör jag begå då? Ta din oro på seriöst.Leave a comment

Your email address will not be published.