Översättning av text

En man vill översätta kristendating

Dostałeś kolejny list od bankiera. Ni har fått ännu ett brev från bankiren. Kommissionen mottog svar från ett flertal olika håll, inklusive ett betydande antal intressenter inom banksektorn tillsynsmyndigheter, centralbanker, banker och bankföreningarsom lämnade synpunkter om behovet av EU-åtgärder inom detta område, vilken grad av harmonisering som krävs, de konkreta åtgärder som har föreslagits och deras potentiella för- och nackdelar. EurLex-2 Vi är i princip banktjänstemän.

Översättningar & exempel

Ni bör också studera listan över polska namn på gamla tyska orter , som kan vara till hjälp. Ett annan översättningstabell från dagens polska ortsnamn till de tyska finns också allmän. G-gruppens Hans Krüger lyckades i sin forskning på Danzig. Det handlar inom huvudsak om släkter som bott inom dessa områden. Arkiven i Polen Praktiskt taget alla polska arkiv är regionala. Problemet är dock att dess webbsida endast finns på polska. Utan gedigna kunskaper i polska språket är digitala sökningar således knappt möjliga. Vid personliga besök kan man i regel erhålla hjälp på engelska.

Släkting på engelska

Eftersom att världens problem borde inte befinna den mänskliga familjens släktklenod. Światowe problemy nie powinny być jedynym dziedzictwem ludzkości. En del kostar flera tusen dollar. Łatwo zrozumieć, dlaczego ich wartość dorównuje kosztującym tysiące dolarów kamieniom szlachetnym inom klejnotom rodowym. Wiem, że ukryłaś przed Ventrisem nasze rodzinne pamiątki. Zgubiona moneta mogła jednak mieć szczególną wartość, gdyż należała do kompletu składającego się z dziesięciu drachm — być może chodziło o pamiątkę rodzinną lub o cenny ozdobny naszyjnik.Leave a comment

Your email address will not be published.