Trots bättre mattebetyg vill få tjejer bli ingenjör

Antal singelkvinnor i omsättning

Andelen kvinnor som tar ingenjörsexamen ökar stadigt  och allt  fler ingenjörsinriktningar  få r jämn könsfördelning. Men  variationen är stor. D e t finns  också  inriktningar  där kvinnorna är få  och  minska r. Det  visar en ny analys. Det är  Universitetskansler s ämbetetUKÄ, som gått igenom könsfördelningen bland dem som t og  en ingenjörsexamen förra läsåret  respektive   för  tio år sedan. Totalt är 18 civilingenjörsinriktningar och 6 högskoleingenjörsinriktningar med i genomgången. Men  på  några av de stora ser det  inte  ut att hända något alls, säger  Anna Bengtsson, utredare på  UKÄsom gjort analysen. Av de inriktningar hon har gått igenom är det två som är kvinnodominerade — det vill säga kvinnorna utgör mer än 60 procent av dem som tog examen  förra läsåret. Det  är civilingenjör i biotekniksom var kvinnodominerad också för tio år sedan,  och civilingenjör i miljö —  och vattentekn iksom ökat andelen kvinnor från 54 till 68 procent.

Sju inriktningar med 15 procent kvinnor eller färre

Därefter talets början har vi blivit drygt 1,4 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med cirka 16 andel. I slutet av var Sveriges population 10 personer. Folkökningen beror både gällande att det har fötts fler ännu det har dött, och på att fler har invandrat än utvandrat.

Olika könsfördelning på olika inriktningar

Hurså är ni så arga för? Vi lever ju i ett modernt by, tjejerna har det minst lika duktig som killarna! Och kvinnor slåss minsann också. Det är uttalanden som kan vara svåra att svara på, dessutom för folk som är övertygade feminister.

Två kvinnodominerade ingenjörsinriktningar

Förvärvsarbetande anställda 16—64 år efter antal kvinns i yrket, år Förvärvsarbetande: Klassificeringen bruten förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- samt deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha ett löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver skall personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 samt 74 år. Även de som varenda tillfälligt frånvarande under mätperioden, t. Förut en utförligare beskrivning av metoden beskåda den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS. Källa SCB. Senast uppdaterad

Bättre mattebetyg – färre avhopp

Flickor har bättre mattebetyg än killarna gällande gymnasiet. Ändå väljer få kvinnor att bli ingenjör. Nyligen kom turnén mot KTH. Ungefär 30 procent av dem som börjar på någon ingenjörsutbildning gällande högskolan är kvinnor och den andelen vill IVA, Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen få upp. Turnén sker med motiv av IVA:s årsjubileum och namnet kommer från den första kvinnliga ingenjören inom Sverige: Vera Sandberg som tog examen i kemiteknik vid Chalmers Medlemmar i Sveriges Ingenjörer bjuds in när turnén kommer till deras del bruten landet och man kan också bjussa med andra. KTH är första stoppet i höst. Martin Wikström, IVA, presenterade statistik.Leave a comment

Your email address will not be published.