113. Öden - media-citizenship.eu more

Katolska ungkarlar Palermo grannen

Och äfven Jesus vardt bjuden och hans lärjungar till bröllopet. Wardt ock desslikes Jesus buden, och hans lärjungar, till bröllopet. LT Två dagar senare var Jesu mor gäst vid ett bröllop i staden Kana i Galileen, och Jesus och hans lärjungar var också inbjudna.

Litteraturhistoriska essayer

Visningar: Transkript 1 Litteraturhistoriska essayer under redaktion av Christian Lanciai Åttonde delen. Antagligen upptecknades de äldsta Vedaböckerna ungefär medan som de äldsta böckerna i Bibeln, Homeros och Lao-Tse, alltså omkring talet före vår tideräkning. Bhagavad-Ghita kom mot ungefär år senare som en sorts komplement och äntligt fullkomnande av det omfattande Mahabharata-eposet, sannolikt med rötter inom samma tid som Iliaden och Odysséen, alltså omkring talet före vår tideräkning. Jag har aldrig träffat på en som inte imponerats av Bhagavad-Ghita. Inom samtliga fall som jag känner mot har boken blivit en permanent hörnsten i vederbörandes bibliotek och en inspirationsskrift att alltid återvända till vid behov.

Johannes evangelium kapitel 2

Skip Next Inga hemligheter dokumentationer under redaktion av C. Copyright © C. Lanciai Mitt ofrivilliga liv 1.Leave a comment

Your email address will not be published.