Wow! - titta vad som händer när du lämnar din komfortzon

Att lära känna andra berömda

Självförverkligande — den ultimata lyckan? Att uppfylla sina individuella drömmar och mål är inte nödvändigtvis den högsta formen av lycka och välmående. Alla människor har ett antal grundläggande behov som behöver tillfredsställas för att vi ska kunna leva ett drägligt liv — vi behöver mat, pengar, hälsa och trygghet.

Grundläggande värden

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska anskaffa och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling samt lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och grundfästa respekt för de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var samt en som verkar inom skolan skall också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet samt integritet, alla människors lika värde, rättigheter mellan kvinnor och män samt samhörighetskänsla mellan människor är de värden såsom skolan ska gestalta och förmedla. Inom överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk mänsklighet sker detta genom individens fostran mot rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje individuell elev finna sin unika egenart samt därigenom kunna delta i samhällslivet igenom att ge sitt bästa i chef frihet. Förståelse och medmänsklighet Skolan skall främja förståelse för andra människor samt förmåga till inlevelse.

Andra läser om

Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar gällande demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja all barns utveckling och lärande samt ett livslång lust att lära.

Våra mest sålda böcker

All drömmer vi om att leva en spännande, rikt, utmanande och omväxlande leva. Ändå fastnar de flesta av oss i trista vardagsrutiner som sakta, skada säkert får våra drömmar att blekna. Vi låter oss uppslukas av rutin och ovanor och stänger in oss själva i en komfortbubbla. Men vet du vad? Ingen har någonsin genomdriva sina drömmar genom att bara anordna sig till allt som känns behagligt, tryggt och ofarligt.

Andra har också läst

Vad är enneagrammet? Enneagrammet — att bilda känna sig själv och andra Enneagrammet är en dynamisk modell för att utveckla förståelsen av oss själva, människorna omkring oss och de karaktärer såsom vi skriver om i våra berättelser. Ordet enneagram kommer från grekiskan. Enneagrammet består av nio utvecklingsbara personlighetsstrategier. Lär känna dem så att du kan ge dem den rätta rösten. Armé följer kortfattade beskrivningar av de nio Enneagramkaraktärerna. ETTOR Principfasta, idealistiska, ordentliga, uthålliga, noggranna Människor som har Ettans personlighetstyp känns igen på att de beredvilligt vill förbättra och rätta till världen omkring sig. Ettor är ofta idealister och kan sätta sina egna behov och önskemål åt sidan för att arbeta för något de tror gällande.Leave a comment

Your email address will not be published.