Nätverk av mötesplatser säkrar sociala värden

Platser där människor kärlekswebbplats

Identitet Samspel Möten och kontakter är viktiga i staden. En befolkad stadsmiljö upplevs ofta tryggare. Välintegrerade och samlande platser och stråk skapar flöden av gående. Tydliga platser i det offentliga rummet inbjuder till användning och gör det lättare att orientera sig i staden. Omfattande forskning pekar på behovet av nära kontakter och goda personliga nätverk för god hälsa och ett gott liv. Men det finns också behov av kontakter med människor utanför detta. De senare brukar ofta vara förutsättningar för att människor ska kunna organisera sig utanför den närmaste kretsen och utifrån intressen eller problem agera tillsammans. Förmågan att lösa problemet är alltså ofta beroende av de kontakter som finns.

Alla pratar om goda mötesplatser – men vad är det egentligen?

Jorgen Dyssvold Kunskap och bildning är förutsättningar för att skapa en socialt beprövad stad och den behöver vara allmän för alla. Idag saknas det platser där människor med olika perspektiv kan mötas. Synen på lärande behöver likaså ändras, så att man lägger detsamma stort fokus på reflektion, samtal samt validering som på själva informationsintaget. Det var några av en mängd slutsatser som deltagarna i samtalet om den hållbara kunskapsstaden kom fram till. Inom det nionde avsnittet av Bentigo CityTalks utforskade vi den hållbara kunskapsstaden. Det gjorde vi under ett samtal inom sällskapsspelsformat som denna gång ägde kammare hos och i samarbete med WeWork Stockholm.

Tillbaka till matrisen

Sällskaplig hållbarhet nr 1 Alla pratar försåvitt goda mötesplatser — men vad är det egentligen? Publicerad 11 mars Kroppslig tillgänglighet och regler är en artikel. Upplevd trygghet och social sammanhållning ett helt annan. Vem ser planeraren före sig när hen utvecklar och bygger våra städer? Vem känner sig hemma på de platser arkitekterna skapar? Hurdan närvarande är termer som jämställdhet, försäkran, tillit och rättvisa i aktuella stadsutvecklingsprojekt?Leave a comment

Your email address will not be published.