Forskare: Så fungerar inlärning av språk i tidig ålder

Ensamstående män 55 år blossums

Rapport till Europaparlamentet Europaparlamentets representant presenterade viktiga slutsatser av året. Till särskilt angelägna frågor hörde åtgärder för äldre inom följande områden: — inkomst och pensioner — självständigt liv och förebyggande insatser — arbete samt attityder till äldre arbetskraft — integration och delaktighet samt åtgärder mot alla former av åldersdiskrimine— r1ng. Tal av kommissionären Flynn Slutligen tog kommissionären Padraig Flynn till orda. Han konstaterade att frågor som rör äldre och solidaritet mellan generationerna nu definitivt fått en plats på den politiska dagordningen. Han annonserade också att han redan gett tjänstemännen i kommissionen 1 uppdrag att börja skissa på ett förslag till ett nytt europeiskt handlingsprogram för äldre. Det nya programmet, som förväntas startaska inte bara handla om kunskaps- och informationsspridning samt opinionsbildning. Siktet är nu även inställt på åtgärder som mer direkt syftar till att åstadkomma reella förbättringar för de äldres situation Kommissionären Flynn meddelade också att arbetet med det nya Äldre- programmet ska utvidgas till att även innefatta EFTA— länderna med stöd av EES- avtalet.

Facebook-kommentarer

Annons Nya lagar och regler — detta gäller skolan Skollagar Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner samt utökad möjlighet till distansundervisning. Coronaviruset Corona i skolan: Så agerar kommunerna före skolstart Corona Öppna skolor, munskydd mot lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet. Grimas guide — så här enkelt kan du undervisa på distans Corona Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig bekymmersam och stressad inför skolstarten.

Sökformulär

Postumt aviserade besparingar på skolan i ett majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts emellan lärarfacken och SKL i höstas. Somliga lärare kräver att avtalet sägs opp, andra menar att strejk är sluta utvägen. I det  treåriga avtalet emellan de två lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting var arbetsmiljön ett fokusområde. Trots detta gör en majoritet bruten landets kommuner nedskärningar på skolan annalkande år — och många lärare anser att man därmed bryter mot avtalet. Anne Engel som är lärare inom hemkunskap, biologi och kemi är ett av dem. Det går inte att springa fortare, vara mer effektiv, befinna mer flexibel. Så illa känns det för många och därför kan likaså många tänka sig att strejka, anser Anne Engel.Leave a comment

Your email address will not be published.