New age och zenmeditation i Katarina kyrka

Jag vill träffa andliga människor iums

På Ytterjärna Forum använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om personuppgiftsbehandling här. Vill du få Ytterjärna Forum i din mail? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här. Det säger Tomas Björkman, fysiker, finansman och numera filantrop. Han har gjort det till sin livsutmaning att stödja och skapa förutsättningar för den process som han tror är nödvändig för en positiv framtid för vår planet.

Kommer Sabunis försök till utbrytning för sent?

Skada Linda Bergling, som tillsammans med sin make Gunnar leder församlingen Arken inom Kungsängen, är starkt kritisk. Både hon och Gunnar har tidigare arbetat i Svenska kyrkan, nyligen gav Linda likaså ut en bok om problemen tillsammans att blanda kristen tro med annan andlighet och mysticism. Vi sviker folk om vi inte hjälper dem att skilja på heligt och oheligt, fräscht och orent. Ibland känns det såsom att det är lättare att införa yoga i Svenska kyrkan, än dopet i den helige Ande. Linda Bergling vet att många kan uppleva ett slags vila eller frid i utövandet av vissa praktiker vars rötter finns i österländsk religion. Jesus sade att han ger en frid som ej den här världen ger. Man plikt förstå att man dricker ur ett annan källa än den kristna inom till exempel yogan. Hon betonar att det för henne inte handlar försåvitt att förkasta andra troende, utan försåvitt kyrkans uppdrag.

Världen vi skapar – från Big Bang till våra dagar

Armé är första kapitlet, att vara fri, skrivet av Yngve Larsson. Att befinna liberal, det är icke blott att hylla ett visst politiskt program, naturligen skiftande med samhäl­lets utveckling och den politiska miljön. Det är att bikta sig till en livsåskådning, en föreställning av de andliga grunderna för samhället sådant det borde vara, en speciell, för alla sannfärdigt liberala männi­skor enhetlig hållning i förhållande till sina medmänniskor, till samhället och till staten — ett visst sätt att reagera före skiftande situationer och skiftande miljöer inom livet och i politiken, reaktioner såsom alla har ett bestämt, fastän antagligen icke alltid medvetet inre sammanhang. Liberalismen gör alltså, liksom socialismen, an­språk gällande att företräda en enhetlig tankevärld alternativt, som det efter kommunismens och nazismens genom­brott brukar kallas, en ideologi — ett ord som dock visar felaktigt, då det för tanken till ett stel systembygg­nad av teoretiska doktriner. Liberalismen är något annat, något levande samt sökande, även om dess värderingar all har en gemensam källa i den livs­inställning vi kallar den liberala. Vad det i första rummet gäller är alltså icke ett politiskt program utan den allmänna orientering som är det politiska programmets förutsättningar.

Senaste inläggen

Inom denna motion redovisar folkpartiet ett gripbar program som visar hur valfriheten förut enskilda människor i Sverige kan accelerera. Särskild tonvikt har lagts på möjligheterna att öka valfriheten inom vård, skolning och omsorg. Flera av de sakfrågor som tas upp i denna motion behandlas mer utförligt i olika specialmotioner från folkpartiet. Hänvisningar görs till dessa motioner i texten. Liberalismen föddes inom kamp mot förtryck, fåtalsvälde och armod. Att sprida makten från få mot många är alltjämt en av liberalismens och därmed folkpartiets viktigaste uppgifter.Leave a comment

Your email address will not be published.