Passiva chefer sämst

Var att träffa fler motorer

Det är viktigt med vila och återhämtning, men meningsfulla fritidsaktiviteter kan faktiskt vara ett bättre sätt att ladda batterierna än att bara sitta hemma. Att fastna i passivitet är lätt hänt i dagens samhälle, när vi genom den nya tekniken har tillgång till ett oändligt flöde av underhållning och passiv kommunikation. Att bara ta det lugnt på sin lediga tid behöver förstås inte vara fel, men en alltför passiv livsstil kan leda till att man blir deppig och stannar upp i sin utveckling som människa. Genom att anamma ett mer aktivt mindset på sin fritid mår man i förlängningen bättre — även om det kan ta emot i början. Alltsedan det moderna samhället tog form har människor delat upp sin tid i två kategorier: Arbetstid och fritid. Vad man ska göra på sin arbetstid är förhoppningsvis tydligt definierat i arbetsbeskrivningen, men vad ska man göra på sin fritid? Svaret känns ganska givet: Man ska vila och återhämta sig.

Relaterat innehåll

Ett passiv chef som duckar för svårigheter och är otydlig och rörig kan vara minst lika skadlig för organisationen som en auktoritär chef. Det menar Maria Fors Brandebo, forskare på försvarshögskolan, som studerat effekterna av destruktivt befäl. Du kan ange fler mottagaradresser igenom att separera dem med semikolon. Exempel: adress1 dd. Det finns två typer av destruktiva ledare, den aktiva samt den passiva. Medan den aktiva är arrogant, bestraffande och har överkrav gällande medarbetarna så är den passiva bökig och osäker. Och även om bägge typerna ger negativa konsekvenser för organisationen är det den passiva ledaren såsom skapar mest frustration och stress. Den aktiva destruktiva ledaren svetsar i stället samman personalen mot chefen som kontra en yttre fiende.

Relaterade artiklar

Vi började med att berätta om påsken. Vad gjorde ni? Hur var den? Kunde ni njuta av ledigheten fastän kylan? Läs först texterna på s.

Program

Skiljelinjen mellan en aktiv och passiv administration, två helt olika sätt att satsa på, kommer att bli allt tydligare. Aldrig förr har investerare haft odla många valmöjligheter som idag. De skall besluta vem eller vad som skall förvalta deras pengar — även varenda pengarna ska investeras. Det sträcker sig ifrån en indexfond förvaltad av ett maskin passiv förvaltningvidare till en engagerad förvaltning där förvaltare med expertkunskap samt inom en specifik nisch istället tar aktiva portföljbeslut. Kapitalförvaltningsbranschen har utvecklats inom en snabb takt de senaste decennierna. Idag är börsen elektronisk och integrerad — och information och data är både lättillgängligt och automatiserat på fason som tidigare inte varit möjligt. Det har helt ändrat spelreglerna för branschen. Utbudet av fonder har breddats samt nästintill exploderat, transaktionskostnaderna har minskat samt avgifterna för förvaltning pressats ned. Det är en utveckling som på flertal sätt har varit bra.Leave a comment

Your email address will not be published.