Känner du någon med låg pension?

Blogg möjlighet för ensamstående gift sida

Så beräknar vi ditt bostadstillägg Visa fördjupning Så beräknar vi ditt bostadstillägg För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst. Vi räknar först ut vad din bostadskostnad blir per år. Sedan drar vi av en viss del av din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som delas med tolv och betalas ut varje månad. Beräkningen nedan gäller för år

Läser inte min blogg

Förälskad och pensionär? Tänk på det armé Kl. Oavsett är det bra försåvitt du som pensionär är medveten försåvitt vilken betydelse det har för din ekonomi. Kommentar av Ellinor Beckett Att vara sambos är i vardagslivet samt den dagliga ekonomin snarlikt livet såsom gift. Ändå kan det sammanboende paret som väljer att gifta sig erhålla flera tusen kronor mindre att liv på. Det gäller främst de såsom är födda och tidigare. Ju äldre du är desto större är effekten, eftersom det beror på hur bamse del av din allmänna pension såsom utgörs av det gamla pensionssystemet. Är du född och tidigare har ni hela din pension från det gamla systemet och påverkas alltså maximalt. Skillnaden är att när din pension skall räknas fram så används 78,5 andel av prisbasbeloppet om du är äktenskaplig och 96 procent om du är ogift.

Vad är en låg pension?

Homosexuellas möjlighet till adoption — verklighet alternativt fiktion? Många har ansett att legaliseringen av samkönade äktenskap har varit en stort framsteg för HBTQ-communityn och dagens nyhetskanaler informerar flitigt om vilka länder som valt att ta samma kliv som Finland. Senast i oktober blev samkönade äktenskap legaliserat i Nordirland. Å andra sidan tar massmedierna inte inom samma grad upp samkönade pars chans till adoption. Hur ser situationen ut i Finland och vad har egentligen gjorts för att kunna förverkliga möjligheten för samkönade par att adoptera? Inom och med äktenskapslagens lagrevidering blev det möjligt för homosexuella par att ingå äktenskap. För en lång tid hade samkönade par ingen möjlighet att adoptera ett barn gemensamt. Det är bestämt makar som är gifta med varandra som innehar denna rättighet. Med andra ord har inte sambor eller dom som är i ett registrerat samarbete samma möjlighet.

Pensionsplus för singlar

Sambo, gift eller bonusförälder? Så undviker ni konflikter om arvet Caroline Törnquist, familjerättsjurist. Genom att sätta dig in inom vad som gäller kan du avstyra både oro, osäkerhet och framtida konflikter. Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist ger guidning i arvsfrågan. Senast det skedde ett större översyn av arvslagstiftningen i Sverige var och mycket har hänt tillsammans våra familjeförhållanden sedan dess. Vi inneha kärnfamiljer, regnbågsfamiljer, samboförhållanden och gifta tillsammans både gemensamma och särkullbarn, och lagstiftningen har inte riktigt hängt med. Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea, råder all att sätta sig in i vad som gäller för just den egna familjesituationen. Diskutera arvsfrågor öppet och när ni kommit fram till vad du vill ska gälla — upprätta dom dokument som behövs för att det ska bli så som ni önskar. På så sätt vet alla vad som gäller och du har chans att undvika eventuella framtida konflikter, ambivalens och oro, säger hon.Leave a comment

Your email address will not be published.