Danskar med invandrarbakgrund kan få återvändarbidrag

Hur mötet ungdomar utländska

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. På en konferens den 7 december i Köpenhamn delar Nordens välfärdscenter med sig av kunskap och erfarenheter från länderna om hur vi skapar goda förutsättningar för en lyckad inkludering i Norden. Vi kommer att få ta del av kunskap och erfarenhet från forskare och praktiker. Vi kommer visa på lärande exempel och konkreta verktyg som underlättar för nyanlända barn och unga att trivas och lyckas i skolan och inkluderas i samhället. Vi kommer också att ge utrymme för erfarenhetsutbyten, nätverkande och goda samtal med kollegor från hela Norden. Tema: Skolan som arena för inkludering Hur samverkan mellan skola, socialtjänst och ideella krafter resulterar i ett välfungerande mottagande. Anna Jakobssonavdelningschef, Örebro kommun, Sverige. Konferensen riktar sig till dig som arbetar strategiskt med barn och unga inom myndigheter, kommun, skola och NGOs.

Befolkning och språk

Danmark var under vikingatiden och Kalmarunionen ett regional stormakt. I krig med Sverige, England och Tyskland under och talen gick dock det mesta av riket förlorat. Det som blev kvar bruten landet har ändå utvecklats till ett betydande jordbruks-, handels- och sjöfartsnation. Industrin är övervägande småskalig, men en handfull företag är världsledande. Danskarna räknas bland världens rikaste, minst korrupta och mest demokratiska, jämställda — och lyckliga — folk.

Hur mötet ungdomar perfusion

En tisdag i nordisk anda

Är det dit jag ska hem alternativt menar de något helt annat? Furste Degirmenci är i årsåldern och sociolog som försörjer sig som föreläsare samt författare. Vi träffas i hans lägenhet i ett höghus i den något slitna Köpenhamnsstadsdelen Nörrebro där han bor med sin fru Karen och fyra barn.Leave a comment

Your email address will not be published.