Skillnader i partisympati beroende på kön och ålder

Man söker en kvinna bara modern

Andel som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Handla i gåvoshopen

Det stora antalet intervjuer innebär inte blott en bättre och mer gedigen besiktning av opinionsläget utan att vi dessutom kan bryta ner resultatet på flertal intressanta undergrupper. I grafen nedan kan man se hur partiernas stöd förändras beroende på om man ser mot endast män och kvinnor samt fyra olika åldersgrupper. Skillnaderna mellan män samt kvinnor är som störst kring stödet på Sverigedemokraterna där männen är ganska dubbelt så många som kvinnorna, därnäst kommer partierna med fler kvinnliga sympatisörer än män, Centerpartier och Socialdemokraterna. Inom Sverige har skillnader i mäns samt kvinnors partival historiskt varit små skada sedan talet har kvinnor i allting större utsträckning röstat på partier såsom står till vänster. Detta är ej något som är exklusivt för Sverige utan samma utveckling har skett inom många jämförbara länder. En orsak mot detta är enligt statsvetenskaplig forskning att allt fler kvinnor tagit steget in på arbetsmarknaden och då främst i den offentliga sektorn. Under talet varenda skillnaderna i partival mellan män samt kvinnor mycket små för att därefter öka i samband med valen samt då män i större utsträckning röstade på Moderaterna medan kvinnorna oftare valde Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Skulle de skillnader mellan könen som opinionsläget idag visar hålla i sig fram till valdagen i september är det en bamse möjlighet att skillnaden mellan män samt kvinnors partival blir rekordstor.

Man söker en kvinna erlangen

Utsatthet för allvarlig misshandel i olika åldersgrupper

Avkomma i fängelse I flera delar bruten världen anses flickor vara mindre värda Många flickor i världen, framför allting i låg­inkomst­länder, går ett svårt leva till mötes. Redan innan de föds är flickor­na ofta dis­krimi­nerade och orätt­visorna fort­sätter sedan för många genom alltsammans livet. Senast uppdaterad: 29 oktober När talibanväldet upphörde blev det äntligen tilllåtet för flickor i Afghanistan att erhålla skolundervisning.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

Hanar dominerar bland idrottsförbundens förtroendevalda. Men andelen kvinnor ökar. Könsskillnaderna är stora emellan olika förbund. Fler jämställda styrelser — skada fortsatt manlig dominans Kvinnodominerade, jämställda samt mansdominerade styrelser inom de 71 specialidrottsförbunden.Leave a comment

Your email address will not be published.