Dikt om morötter av en intressant form. Kakor om grönsaker

Dikter för att spam

Han behandlade romer med en morot, Men en hare, en skurk i trädgården gick, Jag såg en morot, jag ringde hela familjen. Kaniner på sängen satte sig, De åt hela moroten. Och Roma är inte ledsen, han är glad Jag behandlade både barn och djur. Redan i barndomen måste en person se till att upprätthålla sin hälsa under många år, för att veta hur man skyddar sig mot sjukdom. En av hjälparna för att upprätthålla hälsan är rätt näring.

Mamma förlåt

Ni rubbar hela min existens. Se taluppgift, skrivuppgift och läsförståelse längre ner på sidan. Kunskapskrav för E-nivå Taluppgift samtala om en textsida, jmf gammalt språk med modernt språk : Eleven kan samtala om och debattera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla samt till viss del underbyggda argument gällande ett sätt som till viss andel för samtalet och diskussionerna framåt. Därjämte kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss adaptation till syfte, mottagare och sammanhang. Därjämte kan eleven, utifrån egna erfarenheter, annorlunda livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och bringa enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap inom olika verk.

Händelse framsteg

Gripen ifrån alla som jag älskar samt står nära. Det känns otroligt overkligt. Det känns konstigt och underligt. Allting känns fel och bara så orättvist!Leave a comment

Your email address will not be published.