Egen uppsägning

Man söker arbete sex räknas informationsmöte

Vanliga frågor Egen uppsägning Om du säger upp dig själv från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen innebär det att du inte får någon ersättning under nio veckor, då högst fem dagar per vecka kan räknas av. Efter detta blir det en karens på sex dagar, vilket betyder drygt en vecka om du är helt arbetslös. Varken de 45 dagarna eller de sex karensdagarna räknas dock av från din period med dagars ersättning. Har du enligt lagen giltiga skäl till att säga upp dig blir det inte någon avstängning. Vanliga men inte giltiga skäl Många orsaker till att säga upp sig själv gör att du blir avstängd från ersättningen under minst nio veckor.

Avräkning av avstängningsdagarna

Förlorad i sjukpenningsträsket? Den används för att räkna ut hur mycket du tillåts i ersättning när du har föräldrapenning eller sjukpenning. Hur stor din SGI blir räknas ut av Försäkringskassan samt grundas först och främst på din inkomst från arbete. Utöver den inkomsten kan lön under uppsägningstid, betald inarbetad semester, statlig lönegaranti och lön mirakel utbildning också ligga till grund förut SGI. Det som inte ligger mot grund för SGI är exempelvis kostnadsersättningar, stipendier, bidrag, gåvor, arv, aktieutdelningar, arvode för inkomstbortfall, sjuklön och avgångsvederlag. Socialförsäkringssystemet finansieras av sociala avgifter på lön av arbete. Det är därför bara inkomst för vilken man betalar uppbörd, arbetsgivaravgifter och egenavgifter som ingår inom ens SGI. Därför är till föredöme inkomst av kapital inte möjlig att räkna in i SGI:n. Vid tjänst Det är ganska lätt att kalkulera ut vilken SGI du har försåvitt du har en anställning.Leave a comment

Your email address will not be published.